List of ethnic, regional, and folk dances


Folk dance


Albania

 • Ajsino oro
 • Valle Xinxile

Aragon

 • Jota (dance)

Armenia

 • Armenian Hop
 • Bertpar (Castle Dance)
 • Garoon
 • Gyond par (Group Dance)
 • Harsnapar (Bride Dance)
 • Kochari (Nomads Dance)
 • Laz Bar
 • Menapar (Single Dance)
 • Nazpar (Graceful Dance)
 • Sasnapar (Dance of Sasoun region)
 • Sweet Girl
 • Shirkhani (Group Dance)
 • Shurjpar (Group Dance)
 • Souserapar (Sword Dance)
 • Zuykpar (Double Dance)
 • Zeytouni par (Dance of Zeytoun region)

Austria

 • Landler
 • Schuhplattler
 • Waltz

Azerbaijan

 • Abayi
 • Azarbaycan (dance)
 • Asta Qarabagi
 • Asma Kasma
 • Agir Qaradagi
 • Alca gulu
 • Avari
 • Ay bari bax
 • anzali
 • Uc badam bir qoz
 • 3 numra. 4 numra. 5 numra. 6 numra.
 • Uzundara
 • On dord numra
 • Iki arvadli
 • Birilyant
 • Banovsa
 • Pahlavani
 • Tamara
 • Toy raqsi
 • Turaci
 • Tarakama
 • Camis baga girdi
 • Cangi
 • Ceyrani
 • Cahribayim
 • Cattadi
 • Calpapaq
 • Cit tuman
 • Xalabaci
 • Xancobani
 • Dartma yaxam cirildi
 • Darcini
 • Dasmali
 • Rangi
 • Zogali
 • Saribas
 • Samux
 • Samani
 • Salaxo
 • Sahsevani
 • Saki
 • Innabi
 • Qazagi
 • Qaytagi
 • Qocali
 • Qofta
 • Qitqilda
 • Qizlar bulagi
 • Qizil gul
 • Keci mamasi
 • Kasma
 • Kandiri
 • Koroglu
 • Koroglunun qaytarmasi
 • Galin atlandi
 • Galin gatirma
 • Galin havasi
 • Gul gaz
 • Gulmayi
 • Lala
 • Mucassama
 • Misri
 • Mirzayi
 • Mirvari
 • Naznazi
 • Vagzali
 • Velacola
 • Halay
 • Heyrati
 • Heyva gulu
 • Yalli
 • Yerli raqs
 • Yuz bir
 • Azarbaycan marali
 • Ag cicak
 • Aysat
 • Uzumci
 • Ovcy
 • Ilk bahar
 • Bayram soitasi
 • Baxtavari
 • Coban raqsi
 • Cobani
 • Daglar guzali
 • Dagli raqsi
 • Dilican
 • Diyamond
 • Sari galin
 • Saz
 • Seix samil
 • Asxabadi
 • Qarabag yallisi
 • Gaval
 • Qisganc
 • Lazgi
 • Maral
 • Mazali
 • Nabat xanim
 • Naz eylama
 • Nalbaki
 • Na qadar gasahsan
 • Yordu-yordu


List of ethnic, regional, and folk dances arranged by origin: